Dodano produkt do koszyka

Regulamin Promocji „BON 50 ZŁ”

Regulamin Promocji „BON 50 ZŁ”

 

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „BON 50 ZŁ” firmy; Gorset & Podwiązka Salon Bra-fittingu.

2. Organizatorem promocji jest firma; Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu Dorota Kania z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowa 99, 04-519 Warszawa, NIP: 525-137-23-97 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 06.12.2019 r. i trwa do dnia 31.01.2020 r.

4. BON 50 ZŁ - to zsumowana wartość ceny za sesję brafittingu przeprowadzoną w salonie Gorset & Podwiązka i zniżka w wysokości 20zł uwzględniana przy zakupie nowego dopasowanego biustonosza.

5. Żeby otrzymać bon 50 zł w celu skorzystania z promocji należy zapisać się i opłacić usługę w wybranym przez siebie salonie z podanej poniżej listy firm, które biorą udział w promocji „BON 50 ZŁ” (nie dotyczy sukien ślubnych- tutaj otrzymamy bon za przyjście i przymiarkę sukni)

Lista firm biorąca udział w promocji „BON 50 ZŁ”:

Juda & Pietkiewicz – Atelier Sukien Ślubnych ul. Nowogrodzka 10 /4 Warszawa

The Colours Salon Manicure Pedicure ul. Nowogrodzka 20 lok. 1A Warszawa

oraz ul. Wilcza 29A/ lok. 1A Warszawa

Exclusive Style By Katarzyna Ciołkowska ul. Zgoda 4/20 Warszawa

Szulc-Paszkowska Agnieszka- Fryzjerkowo ul. Foksal 12/14 Warszawa

Pracownia Urody al. Jerozolimskie 31/11 Warszawa

Bezpieczna Kosmetyka - Gabinet Kosmetyki i Medycyny Estetycznej ul. Dzielna 60 Warszawa

Studio Pemodelan - Gabinet Zdrowego Ciała ul. Wilcza 25/8 Warszawa

Fryzjer z Pasją Sylwia Strzelecka ul. Józefa Bellottiego 5 Warszawa

Full Bloom Serenity Centrum Masażu ul. Korkowa 122 Warszawa - Marysin Wawerski

Avenue 22 Bridal & Cocktail Collections ul. Mokotowska 51-53 lok. 44 Warszawa

Makeup Club - Paula Waśkiewicz ul. Brzozowa 20 Warszawa

6. Bon upoważnia do zakupu w obniżonej cenie tylko jednego biustonosza.

7. Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie pod warunkiem posiadania każdorazowo bonu upoważniającego do zakupu biustonosza w promocyjnej cenie.

8. Realizację bonu można dokonać w Salonach stacjonarnych firmy Gorset & Podwiązka mieszczących się przy:

ul. Bracka 11/13 Warszawa, obok Domu Handlowego „Vitkac” oraz

ul. Korkowa 99 Warszawa, Marysin-Wawerski.

9. Promocja dotyczy wyłącznie produktów dostępnych w salonach bra-fittingu Gorset & Podwiązka i dotyczy tylko zakupu biustonosza.

10. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

13. Promocja kierowana jest do klientów sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.

14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie www.gorsetipodwiazka.pl

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail korkowa@gorsetipodwiazka.pl W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

17. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;

3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.

18. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

19. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.gorsetipodwiazka.pl

20. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2019 r.

Warszawa, dnia 06.12.2019 r.